På gång

Under hösten har vi flera gig och en konsert tillsammans med Handelshögskolans andra musikaliska föreningar att se fram emot! Utöver det övar vi inför vår julkonsert, som i år kommer äga rum söndagen den 16 december.

Fredagen den 12 oktober medverkade vi i Körnatta tillsammans med Göteborgs övriga studentkörer! Det är en återkommande konsert som körerna ordnar varje år, där vi sjunger både gemensamt i storkör och varje kör för sig.

Vi avslutar alltid terminen med en jul- respektive vårkonsert. Året julkonsert kommer att hållas den 16 december. All information läggs upp i våra kanaler när det närmar sig!

Förutom det ovan nämnda har vi flera mindre gig på gång under terminen, både på privata och offentliga evenemang! Vi är väldigt aktiva på Facebook och all löpande information om oss finner du där. Har du inte Facebook eller undrar du något specifikt får du gärna höra av dig till bolagsstammorna@hhgs.se. 

Besök gärna vår Facebook-sida!